Tutar: 0,00 TL
Toplam Tutar: 0,00 TL
0

Kadınlara 100% Destek

Kadınlara 100% Destek

TÜM KATEGORİLER

Satıcı Üye Sözleşmesi

 

TARAFLAR 

İşbu Kurumsal Satıcılik Sözleşmesi (Sözleşme) Dumlupınar Mahallesi Yumurtacı Abdibey Caddesi No:4/B Blok No:35 Kadıköy, İSTANBUL adresinde bulunan Kadın Ustalar Proje Yönetimi Ve Yazılım Hizmetleri Ltd.Şti(ekadinlar.com) ile işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda onaylayacak olan Satıcı satıcı (Satıcı) arasında akdedilmiştir. 

Ekadinlar.com ve Satıcı işbu Sözleşme'de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMI 

İşbu Sözleşme’nin amacı, Websitesi üzerinde Ekadinlar.com ya da Ekadinlar.com’un belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcıler'ın yararlanmasına ilişkin şartların ve Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

Ekadinlar.com, sahibi olarak işletmekte olduğu ekadinlar.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunda kurulu sanal pazaryerinde Satıcıları alışveriş yapma amacıyla bir araya getirmektedir. Ekadinlar.com, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır. 

Satıcı, Ekadinlar.com tarafından yönetilmekte olan ekadinlar.com alan adlı elektronik ticaret platformuna satıcı olarak bu platformda kuracağı Sanal Mağaza üzerinden ilan vererek Satıcı sıfatıyla ürün ve/veya hizmetleri satabilecek veyahut bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar'da satılan ürün ve/veya hizmetleri Alıcı sıfatıyla satın alabilecektir. Ekadinlar.com, Satıcılar’ın elektronik ticaret platformundan yararlanma karşılığında ödemeleri gerekebilecek komisyon oranlarını ayrıca duyurur. Satıcılar'ın aralarındaki alım satım ilişkisi işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemekte olup, Ekadinlar.com'un Satıcı ve/veya Alıcı konumundaki Satıcılar'in aralarındaki satım ilişkisinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

İşbu Sözleşme kapsamında Satıcı, ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

KURUMSAL SATICILIK SÖZLEŞMESİ 

Tanımlar:

3.1.1. Alıcı: Ekadinlar.com ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi’ne satıcı olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek/tüzel kişi tacir ya da esnaf satıcıyı, 

3.1.2. Doğrudan borçlandırma sistemi: Alıcının (gönderenin) verdiği onaya dayanılarak, ödeme işleminin satıcı tarafından başlatıldığı ve alıcının hesabının borçlandırılarak Satıcı’ya ödemenin aktarımını sağlayan uygulama usulleri EK 5’de düzenlenmiş olan otomatik tahsilat sistemini, 

3.1.3. Hizmet: Alıcı ve Satıcılar'ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan alım-satım işlemleri de dahil iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve/veya ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Ekadinlar.com tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan tüm uygulamaları, 

3.1.4. Mağaza para puanı: ekadinlar.com'da sanal mağaza sahibi olan Websitesi Alıcılar'ının, ekadinlar.com'daki sanal mağazalarından yaptıkları satışlardan elde ettikleri bakiyelerini, Websitesi'nde yapacakları alımlarda kullanmalarını sağlayan ve para yerine geçen puanı, 

3.1.5. Sanal mağaza: Ekadinlar.com’un Websitesi üzerinde Ekadinlar.com prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılar'a tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkanına sahip oldukları sanal alanı, 

3.1.6. Satıcı: Ekadinlar.com ile yaptığı işbu Kurumsal Satıcılık Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne satıcı olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi satıcıyı,

3.1.7.  Mağaza Paneli: Satıcı'nın, Ekadinlar.com tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, alım-satım işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı, 

3.1.8. Websitesi: Mülkiyeti Ekadinlar.com’a ait olan ve Ekadinlar.com’un işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu ekadinlar.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder. 

 

4. SATICILARIN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 • 4.1.  Satıcı olabilmek için, öncelikle işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması gereklidir. Ekadinlar.com Satıcı'nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi’nde bulunan satıcılık formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Tüzel kişi Satıcı adına işlem yapmaya yetkili kişiler kayıt esnasında ilgili formda bildirilecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Ekadinlar.com nezdinde Satıcı'yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.
 • 4.2.  Satıcı'nın başvuru esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresine ve cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. Satıcı tarafından 24 (yirmidört) saat içerinde doğrulanmayan e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları Ekadinlar.com tarafından kabul edilmeyebilir. Satıcı, söz konusu doğrulamayı yapmasının ardından, ilgili e-posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının kendi ticari işletmesine özgülenmiş ticari işletmenin iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
 • 4.3.  Satıcı, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Ekadinlar.com’a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.
 • 4.4.  Satıcı, Websitesi’ne satıcı olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Mağaza Paneline ve/veya Sanal Mağaza’sına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliğini sağlama tamamen Satıcı'nın sorumluluğunda olup, Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.
 • 4.5.  Satıcı, Websitesi'ni hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla; Websitesi'ndeki yorum ve puanlamaları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanarak; virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılmasına sebep verecek bir şekilde kullanmayacaktır. Satıcı ayrıca, Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, Ekadinlar.com'un önceden yazılı izni alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data miung) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaktır.
 • 4.6.  Satıcı, işlemlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını Satıcı Ofisi'ne robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • 4.7.  Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve fiziki tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınmasından sorumludur. Satıcı ayrıca, Websitesi’nde ve/veya Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer satıcıların kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 9.5'in uygulanacağını kabul eder. Satıcı Websitesi'nde ve/veya Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere ve ekadinlar.com'ya karşı sorumludur.
 • 4.8.  Satıcı, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her zaman hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (Sanal Mağaza'nın Websitesi’nin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak gösterilmesi gibi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak Ekadinlar.com’a tahsis ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.9.  Ekadinlar.com, Satıcılar arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, Satıcı’yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı’yı ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Ödeme Koruma Sistemi” hizmeti sunmaktadır.

Ödeme Koruma Sistemine göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli Satıcı adına ve hesabına Ekadinlar.com tarafından Alıcı'dan tahsil edilir ve havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı'ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile Satıcı gerçekleştirdiği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanır ve ödeme havuz hesabından Satıcı'nın hesabına EK-3’de belirtilmiş olan süreler içinde Ekadinlar.com tarafından gerekli hizmet bedelleri mahsup edilerek aktarılır. Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi'ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara Websitesi üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve Ekadinlar.com'u söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

 • 4.10. Satıcı, Ekadinlar.com ve Ekadinlar.com'un yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, Websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5. SATICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 • 5.1.  Satıcı, her türlü ürün satışı, reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Ekadinlar.com ile tam işbirliği içinde
  olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 5.2.  Satıcı Satış ve İlan Koşulları"nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların işbu Sözleşme'nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.
 • 5.3.  Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar'ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri kabul etmeyecektir. Satıcı, hiçbir surette Ekadinlar.com kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır. Ekadinlar.com'un, Satıcı'nın işbu maddedeki yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunduğunu tespit etmesi halinde; Satıcı, ihlali oluşturan ürün toplam bedelinin veya Ekadinlar.com tarafından manipüle olduğu tespit edilen tutarın 2 (iki) katı ceza ödeyecek veya bu tutar cari hesabından düşülecektir.
 • 5.4.  Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Kurumsal Satıcılık Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı'nın Websitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • 5.5.  Satıcı, Sanal Mağazası'nın puanını yükseltmek için sahte işlem yapmayacağını, bu yükümlülüğün ihlali durumunda ekadinlar.com'un Sözleşme'yi derhal fesih hakkı doğacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 5.6.  Satıcı, Websitesi üzerinden ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı satışlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde Ekadinlar.com’un taraf olmadığını; kendisine karşı sadece kendisinin yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı, Sanal Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.
 • 5.7.  Satıcı, satmış olduğu ürün/hizmet bedelinin kendi adına ve hesabına tahsili konusunda Ekadinlar.com’u süresiz ve geri dönülemez şekilde yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

6. ALICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 • 6.1.  Alıcı, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Ekadinlar.com'un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • 6.2.  Alıcı, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı'dan ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı alımlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde Ekadinlar.com’un taraf olmadığını; kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı, Sanal Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.
 • 6.3.  Alıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Kurumsal Satıcılık Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Alıcı'nın Websitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • 6.4.  Alıcı, siparişi verirken ürünleri teslim alması için başka kişilerin isimlerini verebilecek ve bu teslimat kişisini Ekadinlar.com’a beyan edecektir. Ürünlerin Alıcı tarafından bildirilen kişiler tarafından teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, Alıcı, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamayacaktır. 
 •   6.5. Alıcı, satın almış olduğu ürün/hizmet bedelini doğrudan   borçlandırma sistemi ile ödemeyi tercih etmesi durumunda Ek 5’de yer alan koşulları kabul ederek, banka ile gerekli anlaşmaları yapar ve Ekadinlar.com’a ödeme konusunda yetkilendirir. 

7. Ekadinlar.com'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 • 7.1.  Ekadinlar.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla satıcılık işlemi esnasında ve satıcılık boyunca temin edilen Satıcı’ya ait kişisel ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, aşağıda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir. Ekadinlar.com’un, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dahil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği Satıcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin Ekadinlar.com tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.
  Ekadinlar.com, Satıcı tarafından satıcılık işlemi esnasında ve satıcılık boyunca temin edilen kişisel ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.
 • 7.2.  Ekadinlar.com'un Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, Ekadinlar.com, Websitesi'nde yer alan ve Satıcı’lar tarafından yayınlanmamış hiçbir ürün, görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ekadinlar.com, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda Satıcı, her ne isim altında olursa olsun Ekadinlar.com'dan herhangi bir tazminat talep edemez. Websitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Ekadinlar.com'un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Ekadinlar.com'a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı soru mludur.
 • 7.3.  Ekadinlar.com, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, Satıcı'nın Ekadinlar.com nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa konu işleme taraf olabilecek diğer Satıcılar'a iletebilecektir.
 • 7.4.  Ekadinlar.com'un bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, Ekadinlar.com söz konusu işlemi derhal iptal etme ve satıcılığı askıya alma hakkına sahiptir. Ekadinlar.com'un bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.
 • 7.5.  Ekadinlar.com'un, Websitesi'nin, Websitesi'ndeki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya Ekadinlar.com’un sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, Ekadinlar.com söz konusu işlemi derhal iptal etme ve satıcılığı askıya alma hakkına sahiptir. Ekadinlar.com'un bu kişiler hakkında durumun niteliğine göre yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.
 • 7.6.  Ekadinlar.com, ürün/hizmet satışından doğan ödemelerin doğrudan borçlandırma sistemi ile yapılabilmesini sağlamak üzere bankalar ile anlaşmalar yaparak sistemi Alıcı ve Satıcıların kullanımına sunar.

8. MALİ HUSUSLAR 

 • 8.1.  Satıcı, işbu Sözleşme'de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Satıcı sıfatına sahip Satıcı, Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. Ekadinlar.com tarafından Satıcı'ya uygulanacak olan komisyon oranları, vade, ödeme koşulları ve sair mali şartlar aşağıda yer alan "Satıcı Çalışma Mali Şart ve Prensipleri"nde belirlenmiştir.
 • 8.2.  Satıcı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle il gili fatura düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek Alıcı'ya veya Alıcı'nın teslim için daha önceden belirlemiş olduğu kişiye teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'dan sipariş alması üzerine, sevk irsaliyesi ve fatura veya irsaliyeli fatura düzenleyerek, Ekadinlar.com tarafından ilgili sayfada talep edilen bilgilerle birlikte bunları Mağaza Paneli'ne yükleyecektir.
 • 8.3.  Satıcı, EK-4 Madde 9'da belirtilen durumlarda siparişi Alıcı'ya veya Alıcı'nın sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, Alıcı'nın veya söz konusu yetkili kişinin kendisine imzalı ve kaşeli olarak ibraz ettiği (i) teslim fişini veya (ii) teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi Satıcı Ofisi'ne derhal yükleyecektir.
 • 8.4.  Satıcı'nın Madde 8.2 ve/veya 8.3 hükümlerine uygun davranmaması halinde Ekadinlar.com, işbu Sözleşme'nin Madde 4.9'u uyarınca ilgili ürün veya hizmet bedelini Satıcı'ya aktarmama hakkına sahip olacaktır.
 • 8.5.  İşbu Sözleşme'nin Madde 9.5'i uyarınca, Ekadinlar.com, Satıcı'nın işbu Sözleşme'yi ihlali nedeniyle maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı'nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı'dan bizzat tahsil edebilir.

9. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT 

 • 9.1.  İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.
 • 9.2.  Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin Ekadinlar.com tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar Ekadinlar.com tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 9.3.  Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
 • 9.4.  Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Ekadinlar.com'un Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Ekadinlar.com, Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Ekadinlar.com Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bununla beraber Ekadinlar.com, Satıcı'nın işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartlara aykırı davranması ve bu aykırılık sebebiyle Ekadinlar.com nezdinde zarar meydana gelmesi riskine karşılık Satıcı'nın cari hesap alacağına bloke koyabilecektir.
 • 9.5.  Satıcı, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Ekadinlar.com'un doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Ekadinlar.com'un herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Ekadinlar.com'un söz konusu hakkını kullanması Ekadinlar.com'un Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Ekadinlar.com Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.
 • 9.6.  Satıcı, Ekadinlar.com aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde Satıcı doğabilecek her türlü zarara karşı Ekadinlar.com'u tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır. Ayrıca, Ekadinlar.com'a bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Ekadinlar.com Satıcı'nın cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Satıcı'ya haber vermeksizin bloke edebilir.
 • 9.7.  İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, fesih yalnızca Taraflar'ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı'nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar'a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir. Bununla beraber Ekadinlar.com, Satıcı'nın Sanal Mağazası'ndan alışveriş yapmış olan Alıcılar'dan gelebilecek iade talep hakkı süreleri sona erene kadar, Satıcı'nın cari hesap alacağına bloke koyabilecektir. Söz konusu durumda, Satıcı tarafından yapılan tüm satışlara ilişkin iade sürelerinin sona ermesinin ardından, cari hesap alacağı üzerindeki blokaj kaldırılacaktır.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER 

 • 10.1.  Satıcı, işbu Sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Ekadinlar.com, işbu Sözleşme ve
  eklerini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.
 • 10.2.  Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Ekadinlar.com tarafından (i) Satıcı'nın Websitesi’ne satıcı olurken bildirdiği elektronik posta adresine değişikliğe ilişkin bildirim gönderilmesi, (ii) Satıcı Ofisi ekranında değişikliğin duyurulması veya (iii) Websitesi'nde değişikliğin yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 • 10.3.  Ekadinlar.com Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Satıcı'ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Ekadinlar.com tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkanlar ve teknik özellikler Ekadinlar.com tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Ekadinlar.com tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesi'nden veya Satıcı Ofisi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 • 10.4.  Satıcı, Ekadinlar.com tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin Ekadinlar.com’un Websitesi ve Satıcı Ofisi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.
 • 10.5.  Ekadinlar.com, Satıcı'nın Websitesi’ne satıcı olurken bildirdiği elektronik posta adresine elektronik posta veya fiziki posta adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla Satıcı ile iletişim kuracaktır. Satıcı'nın elektronik posta adresine elektronik posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Satıcı'nın Websitesi’ne satıcı olurken bildirdiği iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, derhal değişikliğin yazılı olarak Ekadinlar.com’ye bildirilmesi veya değişikliğe ilişkin Satıcı Ofisi kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, Ekadinlar.com’un Satıcı’nın bildirmiş olduğu son iletişim adresine yaptığı bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.
 • 10.6.  Karşı Taraf'ın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme'den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin Madde 10.5'i uygulanacaktır.

11. GİZLİLİK 

 • 11.1.  Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.
 • 11.2.  Taraflar, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilgi’un sahibi Taraf'ın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaklardır. Ekadinlar.com'un Gizli Bilgi'yi Satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Taraf’ın yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Taraf’a iletebilme hakkı saklıdır.
 • 11.3.  Gizli Bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması kapsamında kişisel verilere ilişkin düzenlemeler ekadinlar.com'da Gizlilik Politikası’nda detaylı olarak yer almakta olup, Gizlilik Politikası işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır.

12. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

 • 12.1.  ekadinlarpro markası ve logosu, ekadinlarpro mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Ekadinlar.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Ekadinlar.com'un mülkiyetindedir. Satıcı, Ekadinlar.com'un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Ekadinlar.com'un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, ekadinlarpro mobil uygulamasının ve Websitesi'nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 • 12.2.  Satıcı, ekadinlarpro mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Ekadinlar.com'un ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Ekadinlar.com, üçüncü kişilerin veya Ekadinlar.com'un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı'nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 9.5'in uygulanacağını kabul eder.

13. MÜCBİR SEBEP 

 • 13.1.  Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Taraflar'dan herhangi birinin (Etkilenen Taraf) bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
 • 13.2.  Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

14. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

14.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. 

14.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır. 

15. MUHTELİF HÜKÜMLER 

15.1. Delil sözleşmesi 

15.1.1. Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Ekadinlar.com'un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. 

15.2. Sözleşme'nin Bütünlüğü 

15.2.1.İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir. 

15.3. Bölünebilirlik 

15.3.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

15.4. Sözleşme'nin Devri 

15.4.1. Satıcı, Ekadinlar.com'un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir. 

15.5. Feragat 

15.5.1. Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 

15 (on beş) madde ve 5 (beş) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar'ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir. 

EKLER:
EK-1: Yasaklı Ürünler Listesi
EK-2: Satıcı Çalışma Mali Şart ve Prensipleri 

EK-3: Satış İlan ve Koşulları
EK-4: Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile Ödemeler 

EK-1 Yasaklı Ürünler Listesi 

Yasadışı Ürünler 

 • Airbag ve ekipmanları
 • Alkol: Alkol içeren içecekler satılamaz. İstisnalar: Boş veya minyatür şişeler, koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemelerin (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.
 • Ateşli silahlar: Çalışır-çalışmaz vaziyette tüm ateşli silahların, caydırıcı sprey gazların, caydırıcı elektrikli copların, polisiye ve askeri kullanım amaçlı mühimmatın, silah sınıfına giren bıçak ve kamaların, satışı yasaktır. Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve pirinç muştalar, silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz. İstisnalar: Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler, oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.
 • Canlı hayvan: Uluslararası ticaret kuralları gereğince istisnalar dışında (akvaryumda yaşayan balıklar ve akvaryum bitkileri ve diğer akvaryum canlıları hariç) evcil-evcil olmayan canlı hayvan satışı Ekadinlar’.comda yasaktır.
 • Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Cinsel güç arttırıcı her türlü katkı maddesi ve benzeri ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki içeren, yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi), çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka cinsel materyaller (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç), üreme organlarını cinsel yönden teşhir eden ve 18 yaş sınırı bulunan cinsel içerikli görsel ürünlerin satışı yasaktır.
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 • Dinleme cihazları
 • Etkinlik Biletleri: Tüm spor dallarındaki karşılaşmaların bilet satışı Ekadinlar.com’ da yasaktır. İstisnalar: Ekadinlar.com’da kültürel amaçlı gösteri biletleri satılabilir. Ancak biletler, bilet üzerindeki fiyattan daha pahalı satılamaz. Satış sayfasındaki görselde biletin fiyat kısmının net olarak görünmesi, ürün açıklaması kısmında etkinliğe ait tüm detayların açıkça ifade edilmesi, ayrıca bilet teslim koşullarının da net olarak belirtilmesi gerekir.
 • Fon & Hisse Senedi: Hisse senedi, tahvil, bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar, faizle para satışı (tefecilik) ve benzeri faaliyetler satılamaz.
 • Hacking (Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma) Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları. Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler satılamaz.
 • İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardımlar: Doping ilaçlarının, kokain ve benzeri uyuşturucu ürünlerin izlerini silme amaçlı ilaç temizleme karışımları ve idrar testi katkı maddeleri satılamaz.
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kontratlar
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü ve metin taşıyıcılarının, korsan kitap vb. bandrolsüz satışı yasaktır. İstisnalar: Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir.
 • Lensler ve Gıda Takviyeleri: 5193 sayılı kanun gereği lens satışı il sağlık idarelerinden alınan ruhsata tabi olduğundan Ekadinlar’da her türlü lens satışı yasaktır.
 • Sağlık ürünlerinin satışında hastalıkları önleyici-tedavi edici özellikler belirtilerek alıcıları yanıltacak bilgilerin kullanılması ve bu bilgileri içeren ürünlerin listelenmesi yasaktır.
 • Lisanssız oyunlar
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Mucize Tedavi Ürün veya Hizmetleri: Mucize tedavi taahhüt eden ve içeren ürünler. Tıbbi olmayan her türlü tedavi öneren ürünler satılamaz.
 • Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.
 • Promosyon ürünleri: Promosyon amaçlı, ücretsiz olarak dağıtılan ürünlerin satışı Ekadinlar.com’ da yasaktır.
 • Reçeteyle Satılan İlaçlar: Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı veya satışı yasaktır.
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar: Kamu hizmetinde kullanılan üniforma ve aksesuarların satışı Ekadinlar.com’ da yasaktır.
 • Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet unvanları satılamaz
 • Sahte veya Replika ürünler: Tescilli bir markanın ürünlerinin, izinsiz olarak üretilen taklitlerinin satışı Ekadinlar.com’ da yasaktır.
 • Şans Oyunları: Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler satılamaz.
 • Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler satılamaz.
 • Telif hakkına sahip ürünler: Her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek olası ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP ve sair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.
 • Telsiz: “Telekomünikasyon Kurumu” ve “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği”ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizler satılamaz.
 • Trafik Aygıtları ve Radar Detektörler: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler satılamaz. Polis radarlarını tespit eden, çalışan veya çalışmayan her türlü radar detektörünün satışı yasaktır.
 • Toplu elektronik posta adresi listeleri
 • Tütün mamulleri & Elektronik Sigaralar: Tütün ve tütün mamulü içeren ürünlerin, sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddia edilen nikotin kartuşlu yapay sigaraların satışı Ekadinlar.com’ da yasaktır. İstisnalar: Koleksiyon amaçlı tütün ve tütün mamulü içeren ürün aksesuarlarının (sigara tabakası, pipo aksesuarları, nargile vb.) satışı yapılabilir.
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler: Digitürk vb. şifreli yayın yapan kuruluşların, şifrelerini kırmak amacıyla üretilmiş, dekoder ve benzeri aksesuarların ve de şifreli yayın yapan kuruluşların her türlü yayın içeriğinin satışı Ekadinlar.com’ da yasaktır.
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler: Ekadinlar.com’da ürün vasfı taşımayan listelemelerin gerçekleştirilmesi yasaktır.
 • Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler: 14.8.1987 tarih ve 87/12028 sayılı tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelere av malzemesi ve benzerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzük gereği, ekadinlar.com’da şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin beş kilogram üstü olan miktarlardaki satışları yasaktır.
 • Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü kitap, dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.
 • Yasal olmayan maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde satılamaz.
 • Lisanssız yazılımlar
 • Yiyecek maddeleri: Kamu sağlığını tehdit eder nitelikte; ambalajsız, Tarım Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu esaslara aykırı imal edilmiş, ambalajında imalat bilgileri ve son kullanma tarihi yer almayan gıda maddelerinin satışı ekadinlar.com’da yasaktır. İstisnalar: ekadinlar.com’da uygun ambalajlı konserve vb. hazır gıdaların satışı serbesttir. Gıda ürünlerinin satışı esnasında teslimat ve son kullanma tarihi bilgilerinin alıcılara bildirilmesi gerekmektedir.
 • ekadinlar.com’da “organik tarım sertifikası”na sahip olan gıda ürünlerin satışı gerçekleştirilebilir. Ancak 5262 sayılı kanun gereği, üretici firmanın sahip olduğu organik tarım sertifikasının alıcıya sunulması gerekmektedir.
 • Yurtdışından kargo yoluyla gelen ürün: Herhangi bir ürünün direkt yurtdışından kargolanmak suretiyle satışının yapılması yasaktır.
 • Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar
 • Ozon Tüketen Maddeler
 • Pestisit (Böcek İlacı) İçeren Maddeler
 • Herbisit (Bitki öldürücü) İçeren Maddeler
 • Farmakolojik Ürünler
 • Yüksek miktarda zararlı kimyasal içerikli ürünler
 • PCBs içerkli ürünler (poliklorobifenil)
 • Asbest lifi içerikli ürünler
 • Radyoaktif madde
 • Silah, savaş gereçleri
 • Yerel ve uluslararası düzenlemelere göre yasadışı sayılan ürünler
 • Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşmeler gereği yapılan düzenlemelere aykırı Doğal Hayat ve doğal hayat ürünleri

EK-2 Satıcı Çalışma, Mali Şart ve Prensipleri 

Satıcıler’in Ekadinlar.com ile arasındaki çalışma, mali şart ve prensiplerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Ödeme Yöntemleri: Satıcı, Sanal Mağazası üzerinden satış yaparken 4 (dört) tür ödeme yöntemini kullanabilecektir: 

 1. Kredi kartı ile ödeme,
 2. Havale ile ödeme,
 3. Paycell İle Ödeme
 4. Mağaza Para Puanı ile ödeme.

Satıcı, her bir ürün için sayılan ödeme yöntemlerinden herhangi birini veya hepsini tercih edebilecektir. Ekadinlar.com, herhangi bir zamanda ödeme yöntemlerinden birini veya birkaçını Sözleşme dışına çıkarabilecektir. 

Satıcılik ve Ürün Sergileme Bedeli: Websitesi’ne satıcılik ve ürün sergileme ücreti ve koşulları Ekadinlar.com tarafından belirlenerek duyurulur. Ancak Websitesi’nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya Ekadinlar.com’un belirlediği kullanım koşullarına göre ayrıca ücretlendirilecektir. 

Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; ürünün KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup, 

Kadın Kooperatifleri için tüm ürünlerde % 6

Diğer tüm Kadın Mağaza Sahipleri için tüm ürünlerde % 12’dir.

Ekadinlar.com, ürünün satış bedelini, ürünün tam ve zamanında tesliminin ardından ve Alıcı'nın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben aşağıda verilen süreler içinde, kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcı'nın hesabına kaydedecektir. 

Satıcı’nın talebi üzerine ürünün satış bedelinin hesabına aktarılması süresine bağlı olarak Ekadinlar.com tarafından farklı oranda komisyon tahsil edilebilir. 

Ekadinlar.com, işlem başına elde edeceği hak ediş için düzenleyeceği hizmet faturasını, işlemin tamamlandığı ayın son gününde, ilgili aydaki tüm işlemlerini kapsayacak şekilde tek bir fatura düzenleyerek Satıcı'ya gönderecektir. 

Ayıplı İfa: 

Siparişi verilen ürünün kişiye özel üretilmesi, renk tercihi yapılması durumunda sipariş iptal ve ürün iade edilemez. 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Ürünün tesliminden sonra ise sipariş iptali ve ürün iadesi mümkün değildir. 

Ekadinlar.com alım satım ilişkisinin tarafı olmayıp, satıma konu mal/hizmetler Satıcı tarafından ilan edilmiş olan nitelik ve özellikleri ile satılmaktadır. Alıcı’nın teslim aldığı ürünün ayıplı olduğu açıkça belli ise ürünün teslim alındığının Alıcı tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 2 (iki) gün içinde Alıcı durumu ihbar edecektir. Ürün’deki ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse ürünün teslim alındığının Alıcı tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ancak her hâlükârda siparişin kargoya verilmesinden itibaren 11 (on bir) gün içerisinde ihbar edebilecektir. İhbar koşuluna uyulmaması durumunda Alıcı Satıcı'ya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için Websitesi üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez. 

Alıcı'nın teslim aldığı üründe bir ayıp olması halinde, Alıcı ürünü Satıcı'ya iade etme hakkına sahiptir Alıcı'nın ayıp ihbarında bulunmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde, Satıcı'nın seçtiği gönderim türüne göre; ilgili ürünleri Satıcı'ya gönderilmek üzere kargoya vermesi veya Satıcı'nın teslim alması için hazır etmesi veya Satıcı'ya teslim etmesi gerekmektedir. İadeye ilişkin gönderim masrafı Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Alıcı'nın ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde Alıcı'nın talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. 

Alıcı'nın ürünün ayıplı olması sebebiyle ürünü iade etmesi halinde, Ekadinlar.com tahsil ettiği komisyonu Satıcı'ya geri ödeyecektir. Ancak bu satış işlemi nedeniyle Ekadinlar.com nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme yöntemine bağlı olarak bankalara ödenebilecek komisyon ve faiz tutarları KDV'li olarak Satıcı'ya aynen yansıtılacaktır. 

Satış sözleşmesine konu olan ürünlerin tesliminden, muayene ve ihbar süresinden sonra ortaya çıkan ayıplar nedeniyle ya da herhangi bir nedenle ürünün iadesi halinde Ekadinlar.com tarafından tahsil edilmiş olan komisyon ve sair hizmet bedelleri ile diğer masraflar iade edilmez. 

Diğer Şartlar: 

 1. Satıcı, Satıcı'nın seçtiği gönderim türüne göre, ürünü Alıcı’ya taahhüt ettiği sürede kargoya teslim etmek, Alıcı'nın teslim alması için hazır bulundurmak veya Alıcı'ya doğrudan teslim etmek durumundadır. Ürünü taahhüt ettiği sürede teslim etmemesi halinde; Ekadinlar.com, Satıcı'nın Sanal Mağaza puanını düşürebilecektir.
 2. Satıcı'nın ilgili mevzuat hükümlerini ve/veya Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Ekadinlar.com, Sözleşme'yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Satıcı'dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdindeki mevcut cari hesabından mahsup edebilecektir.
 3. Satıcı, Ekadinlar.com'un Websitesi üzerinden yapılan satışları arttırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama, tanıtım ve Ekadinlar.com tarafından verilecek sair hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğini, bu tür hizmetlerin karşılığı olarak tamamlanan her ürün satışı başına %0.3 oranında hizmet bedelinin Ekadinlar.com nezdinde bulunan cari hesabından mahsuben tahsil edileceğini ve bu hizmetlerden faydalanma koşullarının, hizmet bedelinin, hizmetlerin zaman planlamasının ve sair tüm detaylarının Ekadinlar.com tarafından tek taraflı olarak belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. EK-3 Satış ve İlan Koşulları

      Satıcı sıfatı ile işlem yapan Satıcı’ler ile Ekadinlar.com arasındaki çalışma, satış ve ilan koşullarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

      1. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhiriun yürürlükteki mevzuat doğrultu sunda herhangi bir hukuka aykırılık            yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

 1. Satıcı, Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-1'de yer alan "Yasaklı Ürünler Listesi"un içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı’nın işbu maddede belirtilen şekilde taklit, sahte veya izin gerektirdiği takdirde izinsiz ve/veya EK-2'de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı Ekadinlar.com’a yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.
 2. Satıcı, Ekadinlar.com’un önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, Ekadinlar.com'a veya Satıcıler’e yığın mesajı (spam) veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.
 3. Satıcı, Alıcılar’la Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, Ekadinlar.com’un işbu satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.
 4. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Ekadinlar.com, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, satıcılığı askıya alabilir veya satıcılığa son verebilir.
 5. Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Ekadinlar.com tarafından Satıcı'nın herhangi bir ürün veya hizmeti hatalı kategorilendirdiğinin veya mal/hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, Ekadinlar.com ilgili ürün veya hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.
 6. Satıcı, faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, Ekadinlar.com’un iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda Ekadinlar.com’un kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 7. Satıcı, ekadinlarpro markası başta olmak üzere Ekadinlar.com'un ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz. İşbu madde hükmüne aykırılık tespit edilmesi halinde, Ekadinlar.com ilgili ürün veya hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.
 8. Satıcı, ürünlerin teslimatını şu şekilde gerçekleştirebilecektir:Satıcı, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere Alıcı'nın sipariş esnasında belirleyeceği bir adrese ve kişiye teslim edecektir. Satıcı, SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu doğru şekilde bildirmeyen kişilere kesinlikle teslimat yapmayacaktır. Aksi halde, Ekadinlar.com, Sözleşme'nin Madde 4.9'u uyarınca ilgili ürün bedelini Satıcı'ya aktarmama hakkına sahip olacaktır. Ürünlerin Alıcı veya Alıcı'nın sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, Satıcı Alıcı'ya veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi (veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi) imzalatıp, kaşeletecek ve derhal Satıcı Ofisi'ne yükleyecektir.

10. Kargo şirketi ile teslim edilen veya Satıcı teslim gönderilerde gönderim masrafları Ürünün ilan sayfasında yer almaktadır. Malın ayıplı çıkması sebebi ile Alıcı tarafından iade edilen ürünler, aynı gönderim yöntemi ile iade edildiği takdirde (örneğin, kargo şirketi ile gönderildiyse, aynı kargo şirketi ile), iadeye ilişkin gönderim masrafları da Satıcı'ya ait olacaktır. 

11. Alıcı'nın ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde Alıcı'nın talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. 

EK-4 Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile Ödemeler 

Satıcının ürün satışlarına ilişkin ödemelerin DBS ile yapılmasını kabul etmesi durumunda; 

 • 1-  Ödeme koruma sistemi kapsamında ödemeleri Satıcı adına ve hesabına kabul yetkisi verilen Ekadinlar.com tarafından Bankalarla yapılmış olan anlaşmalar ile sağlanan DBS ile işlem yapılabilmesi için Alıcının bankalarda hesap açması, ürün bedelinin hesabından tahsili amacıyla yetki belgesi ile gerekli belgeleri bankaya teslim etmesi gereklidir.
 • 2-  Banka ve Ekadinlar.com tarafından gerekli incelemeden sonra Alıcı DBS’ne kabul edilecektir.
 • 3-  Alıcı ödeme tarihinde hesabında ödeme yapmasını sağlayacak yeterli bakiyeyi bulunduracaktır, aksi takdirde ödenmeyen faturaların ve bundan doğan zarar ve masrafların sorumluluğu kendisine ait olacaktır.
 • 4-  Banka tarafından gerekli kredi limiti tahsis edilen Alıcı, banka tarafından belirlenen kredi koşullarına uygun olarak hesaplarında yeterli bakiye bulunmasa da ödemelerini yapabilecektir. DBS kapsamında banka tarafından Alıcıya tahsis edilmiş kredi ile ilgili faiz ve her türlü masraf Alıcı tarafından karşılanır.
 • 5-  Banka piyasadaki iktisadi şartlar, Alıcı’nın mali durumunu değerlendirerek kredi limit değişikliği yapabileceği gibi krediyi iptal de edebilir.
 • 6-  Ödeme tarihi geçen alacakların tahsili konusunda şartları belirleme konusunda banka yetkilidir.
 • 7-  Alıcı, ödeme emrini ürün ve hizmet alımına ilişkin işlem yapıldığı tarihten sonra geri alamayacaktır.
 • 8-  Alıcı, banka tarafından DBS’den çıkarıldığı takdirde DBS kapsamında mal ve hizmet alışına devam edemeyecektir.
 • 9-  Ekadinlar.com, Alıcının Satıcı ile ortaya çıkan ihtilaflarının tarafı olmayıp Alıcının DBS kapsamında ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.
 • 10-  Alıcı, DBS’den ayrılma yönündeki talebini bankaya ve Ekadinlar.com’a bildirir. Ancak, DBS kapsamında bildirimden önce yapmış olduğu mal ve hizmet alımlarına ait henüz ödemesini yapmadığı borçlarının sorumluluğu devam eder.
 • 11-  Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmeye ve bundan doğabilecek ihtilaflara taraf olmayıp sorumluluğu alım satıma ilişkin fatura ödeme bilgilerini bankaya iletmekten ibarettir.
 • 12-  Ekadinlar.com, DBS aracılığı ile ödeme koruma hesabına yapılan tahsilatları Satıcı hesabına aktaracaktır.